Obszary działania

Badania marketingowe

Customer Experience

Analizy i doradztwo biznesowe

Design thinking / UX / Procesy projektowe

Badania społeczne / naukowe

Analizy statystyczne

Klienci

Kontakt

Nasz zespół łączy kompetencje badawcze, analityczne, projektowe i biznesowe. Dzięki temu oferujemy szeroki zakres usług, znacznie wykraczający poza typowe portfolio firm badawczych. Bliska współpraca z Klientami, oparta na transparentności i wzajemnym zaufaniu, pomaga nam nawiązać dobre relacje, dzięki którym potrafimy lepiej poznać problemy i przygotować propozycje ich rozwiązania. Obszary działań często przenikają się w ramach prowadzonych przez nas projektów. 

Unikamy myślenia schematycznego, próbując zawsze elastycznie wykorzystać portfolio naszych metod. Często łączymy techniki i wiedzę z różnych, pozornie odległych obszarów, aby stworzyć projekty dostarczające realnej wartości dodanej dla Klienta.

 

 

Badania marketingowe

Badania marketingowe w większości dojrzałych firm są naturalnym elementem procesu decyzyjnego, stanowiąc wizjer do świata konsumentów i ich potrzeb. Dla nas badania są narzędziem, które ma dostarczyć konkretnych rekomendacji i jasnych wytycznych co do kolejnych kroków. Bierzemy odpowiedzialność za nasze słowa i dbamy o jakość danych, na których je opieramy. Uważnie podchodzimy do wyboru metod, mając z tyłu głowy słowa Alberta Einsteina:  „Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu życiowej wagi, poświęciłbym 55 minut na wybór właściwych pytań, które chcę zadać.” Jesteśmy gotowi te 55 minut poświęcić Tobie. 

Eksploracja
potrzeb w kategorii

Badania kategorii U&A

Badania segmentacyjne

Badania siły/kondycji marki

Badania wizerunku marki

Warsztaty i grupy kreatywne Co-creation

Desk research

Rozwój idei
i produktu

Testy konceptów

Testy ofert

Testy produktów

Testy opakowań i nazwy

Techniki projektowe Lean UX

Badania cenowe PSM, BPTO, DPA

Community online

Rozwój
i efektywność
komunikacji

Pretesty reklam: TV, prasa, web, radio, POS, BTL

Testy storyboardów i konceptów reklamowych

Badania efektywności kampanii reklamowych

Badania efektywności eventów

 

 

Customer Experience

Wierzymy w słowa Jacka Welcha: “We have only two sources of competitive advantage: The ability to learn more about our customers than our competition, and the ability to turn that learning into action faster than the competition.” Naszym celem jest wsparcie naszych Klientów, aby wprowadzać te słowa w czyn. 

 

 

Badania klientów

Zarządzanie doświadczeniami Klientów

Badania satysfakcji Klientów

Badania charakterystyki i profilu Klientów

Badania lojalności Klientów

Monitorowanie satysfakcji Klientów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizy i doradztwo biznesowe

W dzisiejszych czasach powszechnego dostępu do ogromnej ilości informacji, hiper konkurencji oraz błyskawicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego, liczy się już nie tylko samo zarządzanie przedsiębiorstwem. Kluczowe jest, aby to zarządzenie było czujne, sprawne, elastyczne. Ufamy głęboko słowom francuskiego chemika i mikrobiologa Ludwika Pasteura „Szczęście sprzyja przygotowanym”. Wspieramy firmy w dążeniu do osiągnięcia przewag konkurencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o Klientach, gdyż wierzymy, że właściwe zarządzanie doświadczeniami Klientów jest  podstawą sukcesu.

 

Analiza i planowanie strategiczne

Wsparcie sprzedaży

Optymalna organizacja

Informacja biznesowa

Przewidywanie i planowanie

Analizy finansowe

Zarządzanie sytuacją kryzysową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design thinking / UX / Procesy projektowe

Rozumiemy wyzwania współczesnego świata, konieczność błyskawicznego rozwoju i elastycznego reagowania na zmiany. Według nas Paul Raud miał rację twierdząc: „Design is everything. Everything!” Dlatego w naszej pracy wykorzystujemy kompetencje do wspierania procesów projektowania nowych usług i produktów. Zwinne metodyki (Agile, Lean) są raczej podejściem / filozofią badań, niż konkretnymi metodami, ponieważ chodzi w nich o maksymalną elastyczność, dynamikę, minimalizację kosztów i zmniejszenie odstępów czasowych w kolejnych iteracjach procesu projektowego. Badania w tym nurcie cechują się zwięzłą formą, minimum formalności, dużą prędkością podejmowania decyzji, iteracyjnością, wąskim zakresem i zaangażowaniem zasobów Klienta.  Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu Zespołu Projektowego nasi Klienci mogą doświadczyć pełnego „zanurzenia” w świat respondenta i sposób, w jaki obchodzi się z kreowanym produktem lub usługą. 

 

Customer Journey Mapping

Agile/Lean UX

Budowanie Person

Ideacja i generowanie pomysłów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania społeczne / naukowe

Nie dzielimy świata na akademicki i biznesowy. Staramy się wykorzystać potencjał obu, co przynosi zaskakującą korzyść z synergii tych obszarów. Nasze narzędzia, metody i wszystkie inne zasoby udostępniamy jako wsparcie badań naukowych i społecznych. Wiemy, że często operacjonalizacja zmiennych w świecie nauki wymaga niestandardowego myślenia i budowania od podstaw. Od lat wspieramy instytucje naukowe (szkoły wyższe, instytuty badawcze, uniwersytety) w realizacji badań na wszystkich etapach procesu wnioskowania (projektowania, zbierania danych, analizy i raportowania). 

Wiemy, jak ważne w pracy naukowej są skrupulatność i koncentracja w warstwie merytorycznej. Doskonale rozumiemy świat naukowców, bo sami w nim pracujemy. Niejeden dzień spędziliśmy w laboratorium, a noc przy komputerze. W naszym Zespole pracują m.in. doktorzy psychologii, socjologii i ekonomii, absolwenci kierunków biznesowych, politechnicznych i humanistycznych. Każdy z nich jest też praktykiem działającym w biznesie. W ramach naszych usług dla dedykowanych nauce oferujemy:  

Kompleksowa realizacja badań naukowych

Przygotowanie narzędzi badawczych i procedur

Rekrutacja uczestników, koordynacja, logistyka badań

Analiza danych i raportowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizy statystyczne

Czasem skomplikowane dane okazują się barierą w procesie naukowym, którą trudno pokonać samodzielnie. Dlatego oferujemy przygotowanie praktycznie każdego typu analizy statystycznej, jaki można spotkać w badaniach czy publikacjach z zakresu nauk  empirycznych, w tym nauk społecznych i neuro-nauk. Masz problem z danymi? Odezwij się do nas. Najprawdopodobniej (99,7% prawdopodobieństwa) nasz specjalista go rozwiąże. Poznaj nasze portfolio metod: 

Wizualizacja danych

Analiza reszt

Analiza driverów

Model TURF

Analiza czynnikowa

Sieci neuronowe

 Analiza SEM (modele strukturalne)

Szeregi czasowe

Statystyka Bayes'owska

Analiza skupień (segmentacja)

Modele mieszane liniowe i nieliniowe

Skalowanie wielo-
wymiarowe

Drzewa decyzyjne CHAID

Ekonometria

Regresja logistyczna

Analiza CONJOINT

 Analiza wariancji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i wiele innych... 

Wybrani Klienci

Partnerzy

Pozostańmy w kontakcie

Chętnie zapoznamy się z Twoimi pomysłami i bolączkami. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. Możemy też wyskoczyć razem na kawę albo spotkać się u Ciebie w biurze. Wspólnie zastanowimy się, jak możemy pomóc Ci lepiej zrozumieć Klientów oraz zoptymalizować produkty i usługi, aby były precyzyjnie dopasowane do ich potrzeb.

kontakt z zespołem

Copyright © 2016 Combine Polityka cookies